CST-Almere

Frederiek Goldewijk
T. 06 – 30585350
E. info@cst-almere.nl
Rietmeent 190
1357 CT Almere
Routeplanner

Klachtenregeling

Ik probeer u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen, maar als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan is het belangrijk voor u, voor mij, maar ook voor andere patiënten van mijn praktijk, dat u deze klachten aan mij kenbaar maakt: mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
Als uw klacht gaat over de behandeling, dan stel ik het zeer op prijs als u dat direct met mij bespreekt.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik heb het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten Quasir.
Daarnaast is mijn praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. 

Voor meer informatie kijk dan op de website van VBAG.