CST-Almere

Frederiek Goldewijk
T. 06 – 30585350
E. info@cst-almere.nl
Rietmeent 190
1357 CT Almere
Routeplanner

Klachtenregeling

Ik probeer u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen, maar als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan is het belangrijk voor u, voor mij, maar ook voor andere patiënten van mijn praktijk, dat u deze klachten aan mij kenbaar maakt: mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
Als uw klacht gaat over de behandeling, dan stel ik het zeer op prijs als u dat direct met mij bespreekt.

Ik ben aangesloten bij het register Craniosacraal Therapie Nederland (RCN) en ben gehouden aan de richtlijnen die zijn vermeld in het Beroepsdomein en competentieprofiel en het Reglement ethiek en gedragscode van het RCN.
Zij vallen onder het tucht- en klachtrecht van het RCN.

Ik ben opgenomen in het Register Cranio Sacraal Therapie Nederland onder nummer R-0159. Dit register vindt u op www.register-rcn.nl

Logo Register