CST-Almere

Frederiek Goldewijk
T. 06 – 30585350
E. info@cst-almere.nl
Rietmeent 190
1357 CT Almere
Routeplanner

Cranio Sacraal Therapie en familieopstellingen

Ken je dat van jezelf? Dat je in de ene situatie sterk en krachtig kan zijn en dat je op een ander moment jezelf klein en machteloos voelt? Of dat je het sowieso lastig vindt om “in je kracht te staan” zonder jezelf op te blazen of aan jezelf te trekken? Merk je dat je alle ellende van de wereld op je schouders neemt, je je altijd snel verantwoordelijk voelt (bijv. geen nee kunt zeggen) of snel in de clinch ligt met je baas?
Hoe wij in de wereld staan, heeft alles te maken met onze voorgeschiedenis. De plek en rol in het gezin waarin je bent geboren, de relatie met je vader en moeder, de conclusies die je als kind hebt getrokken…..dat alles draagt bij aan hoe jij nu de verschillende rollen in je leven invulling geeft.

Bij het werken met familieopstellingen ga ik uit van de achtergronden en interventies van het systemisch werk volgens Bert Hellinger (1925). Hij heeft veel geschreven over het persoonlijk geweten en het collectief geweten. Het collectieve geweten heeft als functie het hele systeem voort te laten bestaan, en heeft daardoor voorrang op het persoonlijk geweten. In de opstellingen wordt vaak zichtbaar hoe mensen door dit collectieve geweten als het ware worden overgenomen, zonder dat ze zich daar bewust van zijn.

Hellinger ontdekte drie basisprincipes:
1. Iedereen heeft recht op een eigen plek
2. Die plek heeft een bepaalde ordening en volgorde
3. Er is een balans van geven en nemen die gerespecteerd moet worden.

Bij een familieopstelling ervaart de cliënt een knelpunt in zijn persoonlijk leven, dat als een thema regelmatig terugkeert, soms in verschillende vormen. De kunst is om vanuit een veelheid van factoren juist die essentiële factor te nemen en te belichten waardoor de verstrikking waarin iemand gevangen zit in zijn dagelijks leven opgelost kan worden, of van waaruit in ieder geval meer ruimte en/of meer vrijheid kan ontstaan (zonder iemand uit te sluiten van de familie)

Een opstelling geeft diepere inzichten in je plaats tussen anderen hier op aarde. De cliënt wordt zich meer bewust van patronen die zijn ontstaan in het gezin van herkomst.  Door middel van interventies kan de cliënt actief leren te kiezen voor verandering waar nodig en in alle vrijheid een nieuwe strategie gaan volgen in de contacten met anderen.

Bij familieopstellingen  geeft de therapeut aan welke personen een rol spelen in het probleem en vraagt aan de cliënt om mensen te kiezen die deze personen vertegenwoordigen. Door deze mensen vervolgens in de ruimte om de cliënt heen te zetten wordt kenbaar en zichtbaar gemaakt wat er speelt rondom het knelpunt dat is ingebracht. Het fenomeen dat zich daarbij voordoet, is dat de vertegenwoordigers (representanten) de informatie en emoties oppikken van degenen die zij vertegenwoordigen, ook al kennen zij de cliënt en zijn of haar familie of werkkring niet.

Tijdens craniosacrale therapie in combinatie met familieopstellingen wordt individueel gewerkt en geen fysiek gebruik gemaakt van representanten maar worden de personen die bij het probleem zijn betrokken in gedachten opgeroepen en daarover wordt doorgevraagd. De therapeut reikt handvatten aan, hoe je meer bij jezelf kan blijven en je kan verbinden met jouw innerlijke kracht: degene die jij in essentie echt bent….puur en zuiver, zonder je groot te (hoeven) houden of klein te maken

Beide therapieën kunnen elkaar versterken en werken diep door in de zielslaag.

Redenen of aanleidingen om CST en een familieopstelling te doen:

 • Ruzie of terugkerende irritatie in de familie
 • Angst of moeite om ruimte in te nemen, voor jezelf op te komen
 • Depressieve gevoelens
 • Relatieproblemen
 • Voor een lastige keuze staan waar je in je hoofd niet uitkomt
 • Een kind dat onbegrijpelijk gedrag vertoont
 • Een ervaring met incest

Terugkerende thema’s zoals:

 • Relaties die steeds verbroken worden
 • Steeds in allerlei conflicten terecht komen
 • Autoriteitsproblemen
 • Burnout verschijnselen
 • Chronische vermoeidheid

Of als er in een familie:

 • Iemand erg  jong gestorven is of zelfmoord heeft gepleegd
 • Er miskramen of abortussen hebben plaatsgehad
 • Er iemand is buitengesloten/verstoten
 • Iemand zijn rouw heeft verdrongen
 • Iemand een buitenechtelijk kind kreeg/ of was
 • Iemand een verhouding had naast zijn of haar huwelijk
 • Zaken zijn waarover nooit gesproken wordt, enz., enz.