CST-Almere

Frederiek Goldewijk
T. 06 – 30585350
E. info@cst-almere.nl
Rietmeent 190
1357 CT Almere
Routeplanner

Behandelovereenkomst

Dit is een behandelovereenkomst in het kader van de wet op de geneeskundige behandeling (WGBO, 1995) voor  de toepassing van craniosacraal therapie. Deze wet versterkt de positie van artsen, paramedici en andere hulpverleners.

In de wet WGBO is onder meer geregeld:
· recht op informatie,
. toestemmingsvereiste voor de behandeling,
· de plicht om een cliëntendossier aan te leggen,
· recht op inzage in dit dossier,
· geheimhouding van cliënten gegevens. 

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij het Register RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zijn gehouden aan de richtlijnen die zijn vermeld in het Beroepsdomein en competentieprofiel en het Reglement ethiek en gedragscode van het RBCZ. Zij vallen onder het tucht- en klachtrecht van het RBCZ.   

  1. De cliënt is op de hoogte van het feit dat de therapeut, indien gewenst door de therapeut, informatie kan inwinnen bij de huisarts of behandelend specialist. De therapeut stelt de cliënt hiervan op de hoogte.  
  2. De cliënt gaat akkoord met het tarief van € 85,- per sessie craniosacraal therapie hierop volgend, volgens de algemene betalingsvoorwaarden (onderdeel van deze behandelovereenkomst).

Te voldoen: contant of op rekeningnummer: NL61 INGB 0005 4133 65 tnv CST-Almere.
U ontvangt na afloop van de behandeling een factuur.

 

Door invulling van het contactformulier laat u weten bovenstaande behandelovereenkomst te hebben gelezen en daar akkoord mee te gaan.