CST-Almere

  
Frederiek Goldewijk
T. 06 - 30585350
E. info@cst-almere.nl
Rietmeent 190
1357 CT Almere
Routeplanner

therapeut.png


Bij een familieopstelling ervaart de cliënt een knelpunt in zijn persoonlijk leven, dat als een thema regelmatig terugkeert, soms in verschillende vormen. De kunst is om vanuit een veelheid van factoren juist die essentiële factor te nemen en te belichten waardoor de verstrikking waarin iemand gevangen zit in zijn dagelijks leven opgelost kan worden, of van waaruit in ieder geval meer ruimte en/of meer vrijheid kan ontstaan (zonder iemand uit te sluiten van de familie)

Een opstelling geeft diepere inzichten in je plaats tussen anderen hier op aarde. De cliënt wordt zich meer bewust van patronen die zijn ontstaan in het gezin van herkomst.  Door middel van interventies kan de cliënt actief leren te kiezen voor verandering waar nodig en in alle vrijheid een nieuwe strategie gaan volgen in de contacten met anderen.

Bij familieopstellingen  geeft de therapeut aan welke personen een rol spelen in het probleem en vraagt aan de cliënt om mensen te kiezen die deze personen vertegenwoordigen. Door deze mensen vervolgens in de ruimte om de cliënt heen te zetten wordt kenbaar en zichtbaar gemaakt wat er speelt rondom het knelpunt dat is ingebracht. Het fenomeen dat zich daarbij voordoet, is dat de vertegenwoordigers (representanten) de informatie en emoties oppikken van degenen die zij vertegenwoordigen, ook al kennen zij de cliënt en zijn of haar familie of werkkring niet.

Tijdens craniosacrale therapie in combinatie met familieopstellingen wordt individueel gewerkt en geen fysiek gebruik gemaakt van representanten maar worden de personen die bij het probleem zijn betrokken in gedachten opgeroepen en daarover wordt doorgevraagd. De therapeut reikt handvatten aan, hoe je meer bij jezelf kan blijven en je kan verbinden met jouw innerlijke kracht: degene die jij in essentie echt bent....puur en zuiver, zonder je groot te (hoeven) houden of klein te maken

Beide therapieën kunnen elkaar versterken en werken diep door in de zielslaag.

Redenen of aanleidingen om CST en een familieopstelling te doen:
 • Ruzie of terugkerende irritatie in de familie
 • Angst of moeite om ruimte in te nemen, voor jezelf op te komen
 • Depressieve gevoelens
 • Relatieproblemen
 • Voor een lastige keuze staan waar je in je hoofd niet uitkomt
 • Een kind dat onbegrijpelijk gedrag vertoont
 • Een ervaring met incest
Terugkerende thema’s zoals:
 • Relaties die steeds verbroken worden
 • Steeds in allerlei conflicten terecht komen
 • Autoriteitsproblemen
 • Burnout verschijnselen
 • Chronische vermoeidheid
Of als er in een familie:
 • Iemand erg  jong gestorven is of zelfmoord heeft gepleegd
 • Er miskramen of abortussen hebben plaatsgehad
 • Er iemand is buitengesloten/verstoten
 • Iemand zijn rouw heeft verdrongen
 • Iemand een buitenechtelijk kind kreeg/ of was
 • Iemand een verhouding had naast zijn of haar huwelijk
 • Zaken zijn waarover nooit gesproken wordt, enz., enz.